Welkom

Het pluimveebedrijf is een echt familiebedrijf dat van vader op zoon is overgegaan. In 2004 heeft Ronny Graat het bedrijf overgenomen van zijn vader. Hij heeft een gemengd bedrijf met melkkoeien en pluimvee verdeeld over 6 stallen. In de stal houden ze kippen die binnekomen wanneer ze ongeveer één dag oud zijn. De kippen blijven dan ca. 6 weken in de stal.

Dagelijks worden de kippen verzorgd: ze krijgen vers water en voedsel dat onder andere uit tarwe bestaat. Ook komt de dierenarts langs om te controleren of de kippen gezond zijn. De kippen kunnen scharrelen tussen het strooisel bij een aangename temperatuur. Op dag 1 is het 34 graden en dit wordt afgebouwd naar ongeveer 20 graden in de laatste week. De temperatuur in de stal wordt met warmtewisselaars geregeld. Dit is beter voor het milieu, want hierdoor hebben ze minder CO₂ uitstoot en de helft minder energiekosten.

Kuikenhouderij 2.0!

Het Brabantse platteland ontwikkelt zich langzaam naar zorgvuldige veehouderij. Als voorloper binnen de pluimveehouderij heeft Pluimveebedrijf Graat een nieuwe ambitie voor ogen: ontwikkeling naar een integraal en duurzaam bedrijfssysteem waarin zorg voor dier, mens en milieu het uitgangspunt vormt. Om deze ambitie waar te maken willen we een nieuwe innovatieve stal bouwen. In deze stal wordt een vernieuwd concept binnen de kuikenhouderij toegepast, welke rust op een viertal pijlers.

  1. Volhoudbaarheid: Efficiënt omgaan met de hulp- en grondstoffen die ter beschikking zijn.
  2. Maatschappelijke verantwoording: Transparante duurzame bedrijfsvoering richting burgers en deze combineren met nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, educatie en natuur.
  3. Innovatie: De kennis van morgen gebruiken om de omstandigheden voor het dier vandaag te verbeteren.
  4. Kwaliteit: Het leveren van een kwaliteitsproduct.

Na uitvoering van dit vernieuwde concept behoort Pluimveebedrijf Graat tot één van de eerste innovatieve stallen van Noord-Brabant. Bekijk de presentatie van Ronny voor meer informatie over de kuikenhouderij 2.0.